ماه: ژوئن 2017

سن مناسب برای جراحی بینی

دلیل آنکه جراحی بینی طرفدار زیادی پیدا کرده است اثرگذاری نتایج جراحی بینی بر افزایش جذابیت یا زیبایی چهره است ؛ با انجام این عمل توسط جراح بینی خوب ، ظاهر صورت تغییرات مثبتی یافته و ارزش و زیبایی مابقی بخش های صورت چشمگیر می شود . حداقل سن برای جراحی بینی در رابطه با […]

ادامه مطلب