ماه: آگوست 2017

کاهش ورم بعد از جراحی بینی گوشتی

ویژگی های بینی گوشتی پوست بینی افرادی که بینی آن ها گوشتی می باشد، ضخیم است و غضروف ها و عضله و استخوان های بینی گوشتی ضعیف می باشند، در نتیجه ساختار کل بینی نیز ضعیف است. نوک بینی های گوشتی افتاده و پهن هستند، ضخامت بینی های گوشتی در افراد های مختلف با نژادهای […]

ادامه مطلب