ماه: اکتبر 2017

مراقبت های بعد از آمنیوسنتز

مراقبت های بعد از آمنیوسنتز آزمایشگاه ژنتیک ، مرکز ژنتیک آمنیوسنتز یکی از روش های تشخیصی پزشکی قبل از تولد نوزاد می باشد . در طی آزمایش آمنیوسنتز با کمک مایع آمنیون گرفته شده از جنین بررسی های ژنتیکی  لازم برای مادر و جنین انجام می شود . جنین در کیسه آمنیوتیک که پر از […]

ادامه مطلب