ماه: دسامبر 2017

تشخیص شکستگی لگن

تشخیص شکستگی لگن چگونه انجام می شود ؟ با استفاده از تصویربرداری می توانیم نوع شکستگی لگن را تشخیص دهیم اغلب پزشک می تواند براساس علائم و موقعیت غیرطبیعی لگن و پا شکستگی لگن را تشخیص دهد .یکی از راههای تشخیص اشعه ایکس است که  معمولا تأیید می کند که شما دارای شکستگی شده اید […]

ادامه مطلب