ماه: ژوئن 2018

سنگ های کانال بزاق

سنگ های کانال بزاق علت و علائم سنگ های غدد بزاقی کدامند؟ سنگ غده بزاقی چیست؟ سنگ غدد بزاقی زیر زبانی چیست؟ سنگ های مجرای بزاق، توده هایی از مواد معدنی کریستالی هستند که در مجراهايي که پس از غده بزاق ساخته می شوند، عبور می کنند. این وضعیت همچنین به عنوان sialolithiasis شناخته شده […]

ادامه مطلب