ماه: مارس 2019

تاثیر افسردگی در زناشویی

تاثیر افسردگی در زناشویی در رابطه زوج افسردگی چه تاثیری در رابطه جنسی آن ها می تواند داشته باشد؟ همان طور که می دانیم افسردگی حوزه های مختلفی از زندگی فرد را می تواند تحت تاثیر قرار دهد؛ حوزه کاری و شغلی، حوزه تحصیلی، حوزه روابط بین فردی و … . در این راستا رابطه […]

ادامه مطلب