دسته: مقالات

تاثیر افسردگی در زناشویی

تاثیر افسردگی در زناشویی در رابطه زوج افسردگی چه تاثیری در رابطه جنسی آن ها می تواند داشته باشد؟ همان طور که می دانیم افسردگی حوزه های مختلفی از زندگی فرد را می تواند تحت تاثیر قرار دهد؛ حوزه کاری و شغلی، حوزه تحصیلی، حوزه روابط بین فردی و … . در این راستا رابطه […]

ادامه مطلب